ST-Art-Point.com Kunst & Fotografie - Art & Photography 

tekeningen, schilderijen (aquarel en acryl) & fotografie - drawings, paintings (water colour and acrylic) & photography

Over Kunst / About Art

Hockney dist Hirst / Hockney criticizes Hirst

Posted by ST-Art-Point Sonja Tuinman on January 7, 2012 at 7:20 AM Comments comments (2)

NRC 3/1/2012: De Britse kunstenaar David Hockney heeft een sneer uitgedeeld aan zijn collega’s die assistenten inzetten om hun werk te laten maken. Op posters bij zijn tentoonstelling bij de Royal Academy of Arts in Londen staat de tekst:  "Alle werken hier zijn gemaakt door de kunstenaar zelf, persoonlijk.” Hockney zei in het tijdschrift Radio Times dat deze veeg uit de pan specifiek gericht was tegen Damien Hirst, die erom bekend staat dat hij assistenten inzet bij het vervaardigen van zijn schilderijen met grote gekleurde stippen. Hockney verklaarde dat de werkwijze van Hirst  "beledigend is voor vaklieden, getalenteerde vaklieden”. De gestippelde schilderijen van Damien Hirst worden vanaf volgende week wereldwijd tentoongesteld in elf vestigingen van de Gagosian Gallery. In 2007 zei Hirst zelf over deze werken: "Zodra ik er een had verkocht, gebruikte ik het geld om mensen te betalen om ze te maken. Zij waren er beter in dan ik. Ik raak verveeld. Ik word erg ongeduldig.” Op Hockney’s kritiek heeft hij nog niet niet gereageerd. Hockney bespeurt een tendens onder Britse kunstenaars om assistenten in te zetten bij het vervaardigen van werk. Anderen die dat doen zijn bijvoorbeeld Antony Gormley en Mark Wallinger. Hockney: „Op de kunstacademie legde ik altijd uit dat je het handwerk kunt leren aan anderen; het is de poëzie achter het werk die je niet aan anderen kunt leren. Maar nu proberen ze de poëzie over te dragen en niet het handwerk.” Hij citeerde ook een Chinees gezegde: „Om te schilderen heb je het oog, de hand en het hart nodig. Twee ervan zijn niet voldoende.”

Commentaar van mijzelf: Heel grote kunstenaars, zowel schilders als beeldhouwers, laten van oudsher hun werk (deels) uitvoeren door derden, dus wat is er zo bijzonder?


 

NRC 3/1/2012: The British artist David Hockney criticized his colleagues who use assistants to create their work. The posters of his show at the Royal Academy of Arts in London show the text: 'All the works here were made by the artist himself, personally.' Hockney said, in the magazine Radio Times that this sneer was specifically pointed at Damien Hirst, who is known for using assistants for the creation of his paintings with large coloured dots. Hockney declared that Hirst’s way of working is “insulting for craftsmen, talented craftsmen”. The dotted paintings of Damien Hirst will be shown worldwide, starting next week, at 11 locations of the Gagosian Gallery. In 2007 Hirst himself said about these works: “As soon as I had sold one, I used the money to pay people to make them. They were better at it than I was. I get bored and I become very impatient.” He did not react to Hockney’s criticism yet. Hockney observes a tendency amongst British artists to use assistants for the creation of their art. Others who do that are for example Antony Gormley and Mark Wallinger. Hockney: "It's a little insulting to craftsmen. I used to point out, at art school you can teach the craft; it's the poetry you can't teach. But now they try to teach the poetry and not the craft."  He also quoted a Chinese saying: “To paint you need the eye, the hand and the heart. Two of these are not sufficient.”

My comment: Great artists, painters as well as sculptors, used to have their work (partly) made by others, so what's new?

Rijzende ster / Rising star

Posted by ST-Art-Point Sonja Tuinman on January 6, 2012 at 8:55 AM Comments comments (0)

Hoe kom je in de cultuursectie van NRC terecht? Ik zou het niet weten. Je moet dan zeker talent hebben... (Klinkt dit jaloers? Ik geloof het wel....). Op 3 januari 2012 stond er in NRC Handelsblad een artikel over de kunstenares Ani Eloyan in de rubriek "Rijzende ster". Nu is zij nog heel jong (23 jaar), en ben ik al aardig oud (...). En zij studeert nog of is net afgestudeerd (aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam) en ik ben in een grijs verleden afgestudeerd (Academie voor Beeldende Kunsten, de voorganger van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam). Ik heb vast niet genoeg aan de weg getimmerd en ik heb door omstandigheden gekozen voor een loopbaan in het bedrijfsleven. Pas de laatste pakweg 12 jaar ben ik weer wat actiever in de kunst. In ieder geval: Leuk om kennis te nemen van wat er nu groeit en bloeit in de kunst. En ik kan haar werk zeker waarderen. Zie meer van haar werk hier.

How do you get attention in the art and culture section of NRC? I really wouldn't know. One surely has to be talented..... (Does this sound jealous? I guess it does.....). On 3 January 2012 NRC Handelsblad published an article about the painter Ani Eloyan under the heading "Rising star". Now she is quite young (23) and I am rather old (...). And she is still studying or just finished her study (at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam) and I finished my study in a grey past (Art Academy in Rotterdam, the predecessor of the Willem de Kooning Academy). I probably did not step into the limelight often enough and because of circumstances I chose for a business career. Only since about 12 years I became more active in art again. Anyhow, it is nice to note what is now flourishing in art. And I can certainly appreciate her work. See more of her work here.