ST-Art-Point.com Kunst & Fotografie - Art & Photography 

tekeningen, schilderijen (aquarel en acryl) & fotografie - drawings, paintings (water colour and acrylic) & photography

Over Kunst / About Art

Komische dieren / Comical animals

Posted by ST-Art-Point Sonja Tuinman on January 6, 2012 at 7:55 AM Comments comments (0)

Het is me al eerder opgevallen: Grappige kunst verkoopt redelijk. Het gemiddelde publiek (dit klinkt onaardig, maar zo bedoel ik het niet ....), gewend aan populaire winkels zoals Ikea, Blokker e.d. en niet gewend aan musea of kijken naar "echte" kunst (hoewel, Ikea biedt ook reproducties aan van goede kunst, o.a. Matisse), wil best eens iets kopen voor "boven de bank". Maar dan moet het wel te begrijpen zijn en dan worden kleur en fleur en/of humor redelijk hoog aangeslagen. En er zijn heel wat kunstenaars die zich hierin gespecialiseerd hebben. In deze rubriek zal ik af en toe voorbeelden geven van aansprekende kunst van allerlei kunstenaars. Hierbij een afbeelding in het genre "Komische dieren" van kunstenaar Tim Hupkes (haar naam is ook grappig ....).


Blauwe reiger / Blue heron


I noticed it before: Funny art sells reasonably well. The average public (this doesn't sound nice, but I do not mean it that way ....), used to popular shops like Ikea, Blokker etcetera and not so used to museums or looking at "real" art (although Ikea also offers reproductions of good art, amongst others Matisse), is prepared to buy something for "above the settee". But preferably it needs to be understandable and then colour and/or humour are highly appreciated.  And there are quite a few artists who have specialised in this kind of art. In this category I will now and then give examples of appealing art of various artists. Herewith a picture in the category "Comical animals" by artist Tim Hupkes (her name is funny too ....).