ST-Art-Point.com Kunst & Fotografie - Art & Photography 

tekeningen, schilderijen (aquarel en acryl) & fotografie - drawings, paintings (water colour and acrylic) & photography

CV Sonja Tuinman

Plaats - Land / City - Country: Zwartewaal, Nederland / the Netherlands

Zo lang als ik mij kan herinneren ben ik met tekenen bezig. Als kind was ik uren zoet met een schetsboek en wat potloden. Hoewel ik met succes een HBO kunstopleiding volgde (Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam), heb ik van mijn liefste bezigheid niet mijn beroep kunnen maken. Het leven stuurde mij andere richtingen op. Op de kunstacademie studeerde ik af met een serie aquarellen van geabstraheerde stillevens. Mijn docenten op de academie waren o.a.
Klaas Gubbels, Kees Franse, Ed Valk, Peter Blokhuis, Guus de Ruiter, George Belzer, Arie van Geest en Gijs Voskuil.

Later heb ik de creatieve bezigheden weer actief opgepakt en ben ik ook met acryl gaan schilderen. Ook pas ik vaak gemengde technieken toe. Ik heb een aantal cursussen gevolgd, o.a. bij Krysia Peka in Rotterdam en Kobi van der Kooi in Oostvoorne en bijna ieder jaar doe ik een bijscholing van een week op de heide bij Han van Hagen in Zuidwolde, met wie ik ook twee maal een schilderweek doorbracht in Frankrijk. Zo ben ik geboeid geraakt door het landschapsschilderen. De laatste jaren houd ik me ook bezig met abstract werken. Fotografie, alweer jaren digitaal, is ook al heel lang een belangrijke hobby en een snelle manier om me creatief te uiten.

Sinds 2007 ben ik lid en bestuurslid (secretaris) van Kunstkring Voorne, een  kunstenaarsvereniging in de regio waar ik woon, waardoor ik actief betrokken ben bij de (amateur en professionele) kunstenaars en kunstactiviteiten in mijn woonomgeving.

In 2011 en 2012 begeleidde ik als vrijwilliger 2 schildergroepen bij Delta Psychiatrisch Centrum in Poortugaal (KunstWerkT) en nam ik daar geregeld deel aan allerlei projecten.

Na de sluiting van mijn atelier in Oud-Beijerland, heb ik per 1 september 2014 met mijn atelier mijn intrek genomen in een mooie ruimte in Hoogvliet. hELAAS IS DIT ATELIER IN OCTOBER 2017 GESLOTEN. HET WAS ANTI-KRAAK EN WIJ MOESTEN HET LEEGRUIMEN.

Als je interesse hebt in mijn werk of je hebt vragen of opmerkingen, neem dan contact met mij op via de "Contact Me"-knop.


As long as I can remember I have been drawing. As a child I could spend hours with a sketchbook and some pencils. Although I successfully finished a professional art education (Art Academy, Rotterdam), art did not become my profession. Life sent me in other directions. I completed my art education with a series of water colour paintings of abstract still lifes. My tutors at the art academy were amongst others: Klaas Gubbels, Kees Franse, Ed Valk, Peter Blokhuis, Guus de Ruiter, George Belzer, Arie van Geest and Gijs Voskuil.

Later on I picked up my creative activities more actively again and I also started working with acrylic paint. I often use mixed media techniques. I did a few art classes with a.o. Krysia Peka in Rotterdam and Kobi van der Kooi in Oostvoorne and almost every year I join Han van Hagen in Zuidwolde, for a fresh-up training. With Han van Hagen I spent a painting holiday in France twice. This is how I became fascinated by landscape painting. Photography, the last few years digital photography, has also been an important hobby for a very long time and a quick way to express my creativity.

Since 2007 I am a board member of Kunstkring Voorne, a regional artist circle, so that I am actively involved with (amateur and professional) artists and art activities in the area where I live.

In 2011 and 2012 I was leading 2 painting groups as a volunteer at Delta Psychiatrisch Centrum in Poortugaal (KunstWerkT) and I participated regularly in various projects.

After the closing of my studio in Oud-Beijerland, I moved to a new space in Hoogvliet per 1 September 2014. 

If you are interested in my work or have any questions or remarks, please contact me via the "Contact Me" button.